085 – 016 016 1   info@mobilox.nl

Digitaal machtigen

Dit item verwijst naar een externe pagina van de RDW. Op deze pagina kan de koper u machtigen om de auto op naam te zetten. Dit noemt men ook wel een wilsverklaring.
De wilsverklaring is de verklaring waarin een koper verklaart dat hij instemt met de tenaamstelling van het kenteken op zijn naam. Hij accepteert met het ondertekenen van de wilsverklaring de verplichtingen die horen bij het op naam hebben van een voertuig.
RDW-erkende bedrijven kunnen de digitale machtiging, na inloggen met certificaat, aanmaken op de website van de RDW via de dienst Digitaal machtigen.